UMRE VE HACDA YAPACAĞINIZ ÇEŞİTLİ DUALAR

2010-03-14 16:02:00

Uhud Şehitlerine selam;

   Esselamualeyke Ya Şuheday-ı Uhud, Esselamualeyke ya Seyyid-ül Şüheda Seyyidina Hz Hamza Kaffeten amme Allahumme verzugna şafaatehum ve yahşurna meahum birahmetike ya erhamerrahimin… ve duaya başlanır.

Kabe-i Muazzama ilk görüldüğünde duası

   Allahumme haza haramüke  ve emnüke fehirrimni alannar. Ve aminni min azabike yevme tebağsu ibadeke vecealni min evliyaike ve ehli taatik.

   Allahım burası senin dokunulmaz kıldığın harem bölgendir. Burası gibi benim vucudumu da cehennem ateşine haram kıl. Kulların ölüp dirileceği kıyamet gününde beni azabından emin eyle beni senin dostlarından kıl ve beni sana itaat edenlerden eyle.

Tavafa başlar iken;

   Niyeti; Allhumme inni üridül tavafe feyessirha vete gabbelha minni.

Her şavt başlangıcında; Hz Adem AS babamızın söylediği gibi; Sübhanallahi velhamdulillahi ve lailaheillallahi vallahuekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyulazim denir ve Allahumme imânen bike ve tasdikan bikitâbike ve ifâen biahdike ve ittibâen lisünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve selem duası ile başlanır.

Yedi şavt dönülür iken yapabileceğiniz tavsiye dualar ise;

 Allahuekber kebira elhamdulillahi kesira lailaheillallahu bukraten ve asila.

Allhumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fağfuanni

Allhummağfirli ummeti Muhammed

Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbulmelaiketi verruh.

Subhanallahi vebihamdihi subhanallahil aliyyil azim

Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus

Lailahe illa ente subhanek inni küntü minez zalimin

Allhumme rabbiğfir verhamna ve ente hayrurrrahimin.

Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bil hayr.

Allhumme ağınni ala zikrike ve şükrüke ve husnü ibadetik

Allhumme ya mugallibel gulub sebbet gulubena ala dinik.

Allahumme inni eselüke ihlase velyagin vel mağrifete ve rıdak.

Allahumme ecirna minennar

Allhumme edhılnel cennete meal ebrar bişefaati nebiyyikel muhtar.

Ya aziz  ya gaffar ya tevvab ya zelcelali vel ikram.


Yemen köşesinde selam verilip okunacak dua

 

    Rabbena atina fiddünya haseneten vebil ahireti haseneten ve gına azaben nar, ya aziz ya gaffar Allahümme ecirna minerrar,Allhumme edhılnel cennete meal ebrar, bi şefaati nebiyyikel muhtar Amin elhamdulillahi Rabbil alemin.


Sa’ye başlarken okunacak

 

   Allhumme inni uridül sa’ye feyessirha vete gabbelha minni. Selamlama; elleri Kabe'ye kaldır ve Bismillahiallhuekber selamı ile başla. Arkasından;

Tekbirle başla  Allahuekber allahuekber lailaheillallahu vallahuekber allahuekber velillahilhamd  sonra  Sübhanallhi velhamdulillahi ve lailaheillallahu allahuekber denilir.


Hervele yapar iken;

 

   Allhümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fağfuanni duasını mutlaka okuyun.

 

BİZLEREDE DUA EDİN İNŞALLAH

 

8304
0
0
Yorum Yaz